HomeButton1 GalleryButton AboutButton ContactButton

In die beschränkung zeigt sich die meister.

Duct Design is de vormgeving site van beeldend kunstenaar Hendrik Ribot.
 

Duct Design is stijlloze vormgeving van tijdloze en ongeërodeerde vormen.

Gebruik makend van ongebonden ideeën en onbeperkte vrijheid. Door voorral niet tot een groep, school of stijl te willen behoren maar volledig autonoom de vorm te vormen. Geen onderliggende theorie of zich spiegelen aan een vastgelegd stramien. En daarmee het vrije creëren bijvoorbaat uit te sluiten. Maar het is zeker geen kunst om de kunst. Ik wil me als vormgevend kunstenaar vrijelijk kunnen uitdrukken daarom Duct Design.

Het focus punt van Duct Design ligt momenteel bij audio vormgeving. Dit is inherent aan de wordings geschiedenis en startpunt van dit vormen avontuur.
Op termijn zullen echter ook andere ontwerpen zie hier buiten het audio idioom worden toegevoegd.

speak1 speak6 speak3 speak2 speak4 speak7

[ home | gallery | about | contact ]

m2
speak8
twitter youtube linkedin facebook